پایان نامه دانشجویی یکی از دغدغه های دانشجویان است که ما پایان نامه های رشته های متخلف را همراه با پشتیبانی و اعتماد برای شما تهیه میکنیم که مورد تایید استاتید عزیز قرار بگیرد

پایان نامه هایی دانشجویی که کارشناسان ما انجام میدهند عبارت اند از

کارشناسی ارشد
حقوق عمومی
حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
حقوق مالکیت فکری
حقوق خانواده(معارف اسلامی و حقوق)حقوق محیط زیست
حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق اقتصادی
حقوق مالی-اقتصادی
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
حقوق تجارت الکترونیکی
حقوق فناوریهای زیستی
حقوق ثبت اسناد و املاک
کارشناسی ارشد مدیریت
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
مدیریت صنعتی گرایش مالی
مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش مالی
مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها
مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک مدیریت اجرایی گرایش
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

کارشناسی شهرسازی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
کارشاسی ارشد برنامه ریزی منطقه
کارشناسی ارشد مدیریت شهری
کارشناسی ارشد طراحی شهری
کارشناسی ارشد جغرافیا شهری
دکتری برنامه ریزی شهری
دکتری برنامه ریزی منطقه
دکتری جغرافیای شهری

ارشد کامپیوتر
گرایش مهندسی نرم افزار
گرایش معماری سیستم های کامپیوتر

کارشناسی روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد مشاوره شغلی
کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانسنجی
کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی

ارشد الهیات
علوم قرآن و حدیث
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
علوم حدیث (کلیه گرایش ها)
نهج البلاغه (کلیه گرایش ها)
معارف قرآن
الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (کلیه گرایش ها)
فلسفه و کلام اسلامی (کلیه گرایش ها)
فلسفه و حکمت اسلامی
الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
عرفان اسلامی

و بسیاری از رشته های دیگر که میتوانید از طریق تلفن تماس و یا از طریق پشتیبانی سایت رشته مورد نظر خودتون رو مطرح کنید

 

مشاوره و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها متناسب با بودجه شما . . .

کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری

به همراه استخراج مقاله از متن پایان نامه

ارائه موضوع به صورت رایگان

در کلیه رشته ها و در کلیه مقاطع جوابگوی کار های مطالعاتی و پژوهشی شما هستیم

تجزیه و تحلیل آمار با نرم افزار SPSS ، انجام فصل چهار پایان نامه

کارشناسان پایان نامه دانشجویی ما در سطوح و مقاطع مختلف توانایی ارائه پایان نامه را دارند حتی در مقطع دکتری و این مسئله باعث اطمینان خاطر شما خواهد شد

تمامی مراحل در کنار شما هستیم

با نازلترین قیمت